SFS/1971:291

Hoppa till navigering Hoppa till sök

An unofficial translation is available from the Government OfficesHuvudförfattare Alexander Ankerstedt


3 §

3-4 §§ hör ihop och beskriver vissa formföreskrifter, dessa bdåa regler riktar sig till parterna. Jämför 29-30 §§ som riktar sig till domstolarna. Denna paragraf tar upp vilka kontaktuppgifter om ska ingå i ett överklagande.


4 §

Paragrafen beskriver vad ett överklagande ska innehålla.