SFS/1937:81

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL) rör frågor kring vilket lands lag som ska gälla vid boutredning, bodelning och arvsskifte efter en avliden person.

Se även Lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m. (NDL).

An unofficial translation is available from the Government Offices.