Ren förmögenhetsskada

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ekonomisk skada som inte har samband med en person- eller sakskada.

Viktigt att lägga märke till är att ingen ska ha drabbats av en person- eller sakskada för att bestämmelsen ska bli aktuell. Det räcker alltså inte att den som råkat ut för en ekonomisk skada inte dessutom råkat ut för en person- eller sakskada. Skadan får heller inte ha samband med någon annans person- eller sakskada, och detta gör att bestämmelsen inte är aktuell vid många tredjemansskadortredje man visserligen endast lider en ekonomisk skada, men någon annan råkat ut för en person- eller sakskada.

Mer läsning