Reklamation

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Att påpeka ett missförhållande eller dylikt vid exempelvis ett avtals uppkomst.

Se löftesprincipen, tillitsgrundsatsen och reklamera