Re integra

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Latin för "medan saken är orörd". Reglerar en förlängning av tidpunkten då motpartens onda eller goda tro spelar roll för bedömningen om avtal uppkommit eller ej. I kommersiella sammanhang finns mycket litet utrymme för tillämpning av bestämmelsen.

Se AvtL 39 §