Rättsregel

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En juridiskt bindande regel som lämnar anvisningar för mänskligt handlande.

Man kan skilja på primära rättsregler (som gäller alla som kommer i den situationen där rättsregeln är tillämpbar) men också processuella regler (exv rättegångsbalken om hur processrätten ska fungera.

En rättsregel är typiskt uppbyggd enligt mönstret "Om rättsfaktum rättsföljd".