Rättspraxis

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den kunskap om gällande rätt som kan utläsas från domskäl från de högre domstolarna.

I svensk rätt är framförallt Högsta domstolen en viktig källa för rättspraxis. I specialiserade områden har andra domstolar en stark prejudikatverkan, exempelvis Arbetsdomstolen för arbetsrättsliga frågor och Regeringsrätten för offentlig rätt. I svensk rätt har domstolar har ingen formell skyldighet att följa etablerad rättspraxis (ingen stare decesis-princip)), men bryter sällan mot praxis utan mycket starka skäl.