Rättsfallshänvisning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett standardiserat sätt att skriva en hänvisning till ett visst rättsfall.

Hur man hänvisar till ett visst rättsfall beror på i vilken domstol rättsfallet avgjorts. Några exempel:

  • Högsta domstolen: NJA 2009 s. 79
  • Hovrätterna: RH 2008:95
  • Regeringsrätten: RÅ 2009 ref. 11
  • Arbetsdomstolen: AD 2009 nr 46
  • Migrationsöverdomstolen: MIG 2009:14
  • Miljööverdomstolen: MÖD 2009:12
  • Marknadsdomstolen: MD 2009:13