Preklusionsföreläggande

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett föreläggande till en part att ange slutgiltiga grunder och bevisning inom en viss tid.

En tingsrätt kan meddela preklusionsförläggande i en process om en part utövat försumlig processföring under förberedelsestadiet (exv genom att upprepade gånger ändra ståndpunkt). Förläggandet innebär att parten måste, inom en viss given tid, ange slutgiltiga grunder och bevisning för sin sak, utan möjligheter att ändra dessa senare (med vissa undantag). Preklusionsföreläggandet regleras i RB 42:15, och även i RB 42:15 a gällande preklusion vid förberedelsens avslutande.

Kallas informellt för "stupstocksföreläggande". Se även preklusion.