Pantbrev

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett bevis om inteckning som kan förekomma både som skriftligt pantbrev och datapantbrev.

Pantbrev utfärdas av inskrivningsmyndigheten på begäran av fastighetsägaren.

Se 6 kap. samt 22 kap. jordabalken.