Oklarhetsregeln

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Oklarheter i avtalsvillkor tolkas till nackdel för den som formulerat villkoret.

Den i stort oskrivna rättsprincip som säger att oklarheter i avtalsvillkor bör tolkas till nackdel för den part som svarat för villkorsformulerandet. För konsumentförhållanden finns detta uttryckt i AVKL 10 §, men den gäller även i andra förhållanden.