Nyttjanderätt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rätt att nyttja eller bruka någon annans egendom (vanligtvis fast egendom)

Den viktigaste formen av nyttjanderätt är hyra, men andra vanliga former är arrende och tomträtt.