Näringshäleri

Hoppa till navigering Hoppa till sök

För häleri döms den som i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott enligt 9 kap. 6 § andra st brottsbalken.