Mervärdesskatt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En indirekt skatt på konsumtion av varor och tjänster.

Varje led i en produktions- och distributionskedja tar ut skatt för det mervärde (den värdetillväxt) som tillförts i det ledet (genom exempelvis bearbetning och hantering). Varje led i en sådan kedja utgörs av en näringsidkare som får dra av den ingående mervärdesskatt som denne betalt till tidigare led från den utgående mervärdesskatt som tas ut vid försäljning. Detta leder till att det är slutkonsumenten som i praktiken betalar skatten, men att insamlingen av densamma görs av de olika leden i kedjan.

Mervärdesskatt benämns ofta moms (från mervärdesomsättningsskatt) i dagligt tal.

Bestämmelser om mervärdesskatt finns i Mervärdesskattelagen (1994:200). I 1 kap. 1 § anges när mervärdesskatt ska betalas till staten:

  1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet,
  2. vid skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om inte omsättningen är gjord inom landet, eller
  3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.