Marknadsstörningsavgift

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En avgift som en näringsidkare kan åläggas att betala om dennes marknadsföring strider mot vissa bestämmelser.

Reglerna kring marknadsstörningsavgift finns i 29 - 36 §§ marknadsföringslagen (2008:408). Det är främst aggressiv (7 § samma lag) och vilseledande marknadsföring (8 § samma lag) som kan leda till att denna sanktion utdöms, men även överträdelse av vissa bestämmelser i bl.a. tobaks- och alkohollagstiftningen (29 § 2 st samma lag). Det är alltså inte alla överträdelser mot god marknadsföringssed som kan leda till marknadsstörningsavgift.

Avgiftens belopp kan variera mellan 5000 och 5 miljoner kronor, dock högst tio procent av näringsidkarens årsomsättning (31 § samma lag). Avgiften är inte avdragsgill för näringsidkaren (IL 9:9). Mål om marknadsstörningsavgift förs i Marknadsdomstolen, ofta på talan av Konsumentombudsmannen.

Jämför: Företagsbot