Litispendens

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Litispendens är ett ursprungligen latinskt uttryck som vi bibebållit för det förhållandet att ett mål redan pågår om samma sak. Om litispendens föreligger ska mål nr 2 avvisas.

Jämför

Res judicata