Likgiltighetsuppsåt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Att vara likgiltig till förverkligandet av en effekt och risken för detta.

För att en handling ska kunna utgöra ett brott måste gärningsmannen ha haft begrepp::uppsåt till handlingen - det ska "ha varit meningen". Skillnaden mellan att göra något med vilje och att göra något av vårdslöshet är dock svår att dra -- man brukar prata om uppsåtets nedre gräns.

Flera definitioner av vad som ska utgöra uppsåtets nedre gräns har funnits, exempelvis eventuellt hypotetiskt uppsåt och sannolikhetsuppsåt. I och med NJA 2004 s 176 fastslog högsta domstolen att likgiltighetsuppsåtet bör utgöra uppsåtets nedre gräns:

"För att uppsåt till effekten eller omständigheten skall anses föreligga krävs dock likgiltighet inte endast till risken utan också till förverkligandet av effekten eller förekomsten av omständigheten."

Vidare läsning