Lagfart

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En inskrivning i fastighetsregistret av en persons förvärv av fast egendom, se 20 kap. jordabalken.