Lagen.nu:Upphovsrätt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Allt upphovsrättsskyddat material som finns tillgängligt under https://lagen.nu/wiki/ är licensierat under licensen "Creative Commons Erkännande-Dela Lika 2.5 Sverige" (cc-by-sa). Det innebär att materialet på den här delen av webbplatsen är fritt att använda och återanvända i alla sammanhang. Syftet med lagen.nu är att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. För att uppnå det syftet är det viktigt att inte ställa upp några upphovsrättsliga hinder för den som vill använda sig av av informationen, eller bygga vidare på den. Den enda restriktionen är att om du skapar något som bygger på materialet härifrån, så måste du göra detta tillgängligt på samma villkor ("Dela Lika").

För dig som skriver på lagen.nu

Genom att skicka in material till lagen.nu medger du, oåterkalleligt, att detta material licensieras under cc-by-sa. Detta är bara en nyttjanderättsupplåtelse, inte någon fullständig eller delvis överlåtelse. Du behåller med andra ord den fulla upphovsrätten, inklusive de ideella rättigheterna. Du kan däremot inte dra tillbaka detta medgivande och på grund av detta kräva att din text tas bort från lagen.nu.

För dig som vill använda material från lagen.nu

Det är endast textmaterialet under https://lagen.nu/wiki/ som omfattas av cc-by-sa. Material vi fått från offentliga källor, eller från annat håll, kan lyda under andra upphovsrättsliga villkor. Materialet under https://lagen.nu/wiki/ får du återpublicera, bearbeta eller på annat sätt använda precis som du vill, i privata, ideella eller kommersiella sammanhang. Det enda du inte får göra är att kränka de enskilda upphovsmännens ideella rätt (genom att exempelvis plocka bort deras namn) eller göra din bearbetning tillgänglig på andra villkor än de på vilka du fick tillgång till materialet.

Upphovsrätten till lagar, rättsfall och annat offentligt material

Lagtexter omfattas inte av upphovsrätter. Den bearbetning av lagtexterna som lagen.nu är inte heller upphovsrättsskyddad. Lagtexterna kan du alltså använda och återanvända precis som du vill.

Domar från de svenska domstolarna omfattas inte heller av upphovsrätt. Det som finns tillgängligt på lagen.nu är dock rättsfallsreferat, dvs en bearbetning av domarna tillsammans med andra handlingar i målet. Denna bearbetnings skyddas av upphovsrätt. De är dock s.k. upprättade allmäna handlingar. Sådana får var och en återge, men upphovsmannens ideella rättigheter måste respekteras. För rättsfall står Domstolsverket som upphovsrättshavare. Vill du återge rättsfallsreferaten måste du exempelvis uppge att källan är Domstolsverket.