Lagen.nu:Textredigering

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En enklare komihåglista finns under länken Redigeringshjälp när du redigerar en sida.

Att redigera text på en wiki är annorlunda jämfört med att redigera i en ordbehandlare. En viktig skillnad är att det är skillnad på texten så som du redigerar den och så som den visas för slutanvändaren. Du styr textens grafiska utseende (fetstil, kursiv text), struktur (avsnitt på olika nivåer), länkningar och annat genom särskilda styrkoder. En annan viktig skillnad är att texten inte automatiskt sparas någonstans. Om du gör omfattande redigeringar rekommenderas att du säkerhetskopierar den text du jobbar med på något sätt. Om du använder webbläsaren Firefox är kanske det enklaste sättet att installera utökningen Lazarus.

Det enda du egentligen behöver veta för att redigera lagkommentarer på lagen.nu är hur du kommenterar enskilda delar av lagtexten (kapitel och kommentarer). Övriga delar (textformattering, länkning, listor och annat) kan du ta efterhand.

Delar av lagtexten

Alla kommentarer till en lagtext samlas på en och samma wikisida. För att kommentera en viss del av lagen (ett kapitel eller en enskild paragraf) delar man upp texten i avsnitt.

Varje rubrik inleder ett nytt avsnitt. För att skapa en huvudrubrik skriver du texten omgiven av enkla likamedtecken. Huvudrubriker används för att beskriva hela kapitel, och ska bara innehålla kapitlets beteckning. Exempel:

Kod Visas som
= 4 kap. =

4 kap.

För att skapa en underrubrik skriver du texten omgiven av dubbla likamedtecken. Underrubriker används för att beskriva enskilda paragrafer. Exempel:

Kod Visas som
== 4 kap. 2 § ==

4 kap. 2 §

All text i det avsnitt som följer efter denna huvud- eller underrubrik kommer presenteras bredvid/under själva lagtexten på den publika delen av tjänsten. Det är viktigt att du anger rubrikerna på just detta sätt -- inte "Kap. 4", "4:2" eller andra variationer som ibland förekommer i juridisk text. Systemet som flätar ihop kommmentars- och lagtexten känner bara till detta sätt att ange kapitel och paragrafer.

Den text som kommer först på sidan, innan någon rubrik, kopplas ihop med lagen som helhet. Ett exempel på en komplett (om än kort) kommentar:

Brottsbalken behandlar den allmänna straffrätten. Utöver detta finns
även specialstraffrätten, som behandlas i bl.a. narkotikastrafflagen
och skattebrottslagen.

= 1 kap. =

Detta kapitel definerar grundläggande straffrättsliga förutsättningar.

== 1 kap. 1 § ==

Enligt legalitetsprincipen får aldrig straff utdömas för
en handling som vid tillfället inte var belagd med straff i lag. 

Styckeindelning

För att påbörja ett nytt stycke måste du infoga en blankrad mellan styckena -- det räcker inte med bara en nyrad.

Skriv alltså inte:

Detta är inledningen på ett första
stycke.
Detta är avsett som andra stycke, 
men kommer att tolkas som fortsättning 
på det första stycket

Utan:

Detta är inledningen på ett första
stycke

Detta är det andra stycket, vilket man
ser på den mellanliggande blankraden.

Textformattering

Kod Visas som Används till Anmärkningar
Fetstil
Fetstil Markering av nyckelord i texten Om man markerar en textsnutt och trycker på B-knappen i verktygsraden ovanför textrutan infogas formatteringskoden automatiskt.
Kursiv
Kursiv Betoning av ord i texten, samt (tillsammans med citattecken) markering av citat. Om man markerar en textsnutt och trycker på I-knappen i verktygsraden ovanför textrutan infogas formatteringskoden automatiskt.

Länkning

Interna länkar

Kod Visas som Används till Anmärkningar
[[legalitetsprincipen]]
legalitetsprincipen För att länka ett visst begrepp. Om du länkar till ett begrepp som inte har en egen sida ännu kommer länktexten vara röd, annars är den blå. Om man markerar en textsnutt och trycker på Ab-knappen i verktygsraden ovanför textrutan infogas formatteringskoden automatiskt.

Var frikostig med att länka begrepp, även om det inte finns en sida för dem just nu. Man kan se vilka icke-definerade begrepp som har flest länkar till sig, och en sån lista är en bra vägledning till vad man ska börja med.

Försök få in länktexterna i språket på ett naturligt sätt. Skriv inte:

Du kan läsa mer om denna grundläggande rättsprincip här: [[legalitetsprincipen]]". 

Skriv hellre:

[[Legalitetsprincipen]] är en grundläggande rättsprincip.

Om du vill länka till ett visst begrepp (exv "Rättskraft"), men använda en annan ordalydelse (exv "prejudiciell fråga") i länktexten, skriv båda, skilda av ett |-tecken:

När en [[Rättskraft|prejudiciell fråga]] ska avgöras i ett annat mål...

Om du vill använda en annan böjningsform i den löpande texten kan du ofta ange den avslutande ändelsen direkt efter länken:

Bundenheten varar under [[acceptfrist]]en som kan anges i anbudet, eller ...

Externa länkar

Kod Visas som Används till Anmärkningar
[http://www.domstol.se/default____4185.aspx HD:s webbplats]
HD:s webbplats För att länka en extern webbsida. Om man markerar en textsnutt och trycker på jordglobs-knappen i verktygsraden ovanför textrutan infogas formatteringskoden automatiskt. Du måste dock skriva in själva URL:en själv direkt efter den inledande klammern (följt av ett mellanslag)

Du behöver inte använda länkar för att hänvisa till lagrum och rättsfall på lagen.nu. Så länge som du använder de vanliga sätten för hänvisning i löpande text (se Lagrumshänvisning och Rättsfallshänvisning) så kommre dessa automatiskt att länkas vid publicering.

Kategorilänkar

För varje lagtextkommentar, ange vilket eller vilka rättsområden den hör till på detta sätt:

[[Kategori:Straffrätt]] [[Kategori:Skatterätt]]

Kategorilänkarna visas inte på det ställe i sidans text där du skriver in dem, utan längst ned på varje sida. Skriv därför kategorilänkarna allra sist i texten.

Listor

Punktlistor

Kod Visas som Används till Anmärkningar
Straffansvar döms för:
* Försök eller förberedelse till: mord, dråp, barnadråp m.m.
* Stämpling till: mord, dråp, grov misshandel.
* Underlåtenhet att avslöja: mord, dråp, grov misshandel
Straffansvar döms för:
 • Försök eller förberedelse till: mord, dråp, barnadråp m.m.
 • Stämpling till: mord, dråp, grov misshandel.
 • Underlåtenhet att avslöja: mord, dråp, grov misshandel
Exemplifierande eller långa uppräkningar Kan nästlas i flera nivåer genom att använda två eller fler inledande apostrofer. Försök dock att undvika detta.

Numrerade listor

Kod Visas som Används till Anmärkningar
För tillämpning krävs att det rör sig om
 
# Ett eller flera oskäliga avtalsvillkor
# Villkoren ska vara oskäliga vid avtalets tillkomst eller senare
För tillämpning krävs att det rör sig om
 1. Ett eller flera oskäliga avtalsvillkor
 2. Villkoren ska vara oskäliga vid avtalets tillkomst eller senare
Uttömmande uppräkningar eller korta listor (exempelvis rekvisit) Kan nästlas i flera nivåer genom att använda två eller fler inledande brädgårdstecken (#). Försök dock att undvika detta.

Beskrivningslistor

Kod Visas som Används till Anmärkningar
; Självständighet
: Kravet på självständighet innebär att...
; Varaktighet
: Högst tillfällig verksamhet innebär inte...
; Vinstsyfte
: Verksamheten måste inte rent faktiskt gå med vinst...
Självständighet
Kravet på självständighet innebär att...
Varaktighet
Högst tillfällig verksamhet innebär inte...
Vinstsyfte
Verksamheten måste inte rent faktiskt gå med vinst...
Uppräkningar av begrepp med dess definitioner, eller andra översikter

Tabeller

Tabellsyntaxen kan lätt bli komplicerad, men ett enkelt exempel är förklarande:

 {|
 ! Rubrik kolumn 1
 ! Rubrik kolumn 2
 |-
 | Rad 1, kolumn 1
 | Rad 1, kolumn 2
 |-
 | Rad 2, kolumn 1
 | Rad 2, kolumn 2
 |}

Detta visas som

Rubrik kolumn 1 Rubrik kolumn 2
Rad 1, kolumn 1 Rad 1, kolumn 2
Rad 2, kolumn 1 Rad 2, kolumn 2

Bilder

Kod Visas som Används till Anmärkningar
[[Fil:Info.png]]
Fil:Info.png Illustrationer, diagram och liknande som inte går att uttrycka i text, listor eller tabeller. För att hänvisa till en bild måste du först ladda upp den, se nedan.

Ladda upp en bild genom länken Ladda upp fil i vänsternavigationsmenyn. Tänk på att välja ett bra och beskrivande filnamn. Använd helst png-format, särskilt om det är någon typ av diagram. Skriv en källhänvisning om var bilden kommer ifrån (även om du gjort den själv).

Via Specialsidor -> Fillista kan du se en lista över alla filer som har laddats upp av dig eller andra.

Se även

Svenska Wikipedias instruktioner -- samma syntax används även här.