Lagen.nu:Granskning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fil:Viewmag.png Se även översikten över vad som behöver granskas.

Att granska lagkommentarerna och begreppsbeskrivningarna är en viktig del i att göra lagen.nu så bra som möjligt. Vi har försökt göra det så enkelt som möjligt för den som läser texterna att tala om när någonting är felaktigt eller missvisande.

För att kunna göra en bra granskning ska du vara väl bevandrad inom rättsområdet i fråga, eller villig att lägga ner tid på att bli det.

Var man rapporterar

Poängen med granskningen är att hitta fel och missvisande beskrivningar, men för att de ska åtgärdas måste man ju tala om för någon att de finns. På den här wikin som du är på just nu finns en sida för varje lag som har kommenterats, och en sida för varje begrepp som har beskrivits. Du kan hitta alla sådana sidor genom länken Alla sidor i högerspalten.

För varje sida finns det en tillhörande diskussionsflik. Det är under denna som du skriver upp alla fel och brister som du hittar. Om någon redan har skrivit något här är länken "diskussion" blå, annars är den röd. Om du klickar på en röd länk kommer du direkt till ett textformulär där du kan börja skriva, men om länken är blå måste du först klicka på den (då får du upp den text som någon annan redan skrivit), och sedan klicka på "redigera"-flik på denna nya sida.

Hur man rapporterar

När du fått upp ett textformulär kan du börja skriva din felrapport. Det kan som sagt finnas kommentarer från andra på samma sida -- dessa bör du låta stå som de är.

En felrapport är ett meddelande från dig som har kunskapen om vad som är fel, till den person som ska fixa felet. Det är därför viktigt att uttrycka sig så exakt som möjligt, så att den personen (som kanske inte alls har samma referensramar som du) kan fixa felet, och så att inga missförstånd uppstår på vägen. Din felrapport bör därför innehålla:

  • en exakt beskrivning av vilken del av texten som är felaktig
  • motivering till varför den är felaktig (gärna med hänvisningar till lagtext, praxis eller doktrin)
  • samt gärna ett förslag på vad det bör stå istället.

Särskilt om lagkommentarer

Lagkommentarer, till skillnad från begreppsbeskrivningar, är indelade i många avsnitt -- ett för varje paragraf, och ibland även inledande avsnitt för lagen i sin helhet, respektive varje kapitel. När du ska rapportera ett fel i en lagkommentar är det bra om du gör det under en rubrik för varje enskild kommentar. Du skapar en rubrik genom att skriva paragrafbeteckningen omgärdad av två likamedtecken på varje sida. Under denna skriver du sedan din felrapport. Exempel:

== 2 kap. 2 § ==

Det som i kommentaren benämns "personalitetsprincipen" borde snarare benämnas "den aktiva
personalitetsprincipen" (jfr SOU 2002:98, avsnitt 2.3.4 och 2.3.5)

Olika typer av fel

Fel kan vara av olika slag. Det kan vara direkta materiella felaktigheter (ett påstående om innehållet i gällande rätt som helt enkelt inte stämmer, eller som är direkt missvisande), formella felaktigheter (meningsbyggnadsfel, stilfel, länkar som slutat funka...) eller saknad information (när texten inte innehåller sådant som den borde innehålla). När du skriver din felrapport kan du använda olika mallar för att tydligare markera vilken typ av fel det är fråga om. Det gör det tydligare för den som ska rätta felen, och gör det enklare att ha en överblick över vad som ska fixas över hela tjänsten.

Läs mer om dessa mallar och hur man använder dem under Lagen.nu:Skrivprocess#Att_felrapportera.

Diskussioner om felrapporter

Även om man är noggrann i sin felrapportering kan det hända att den som ska fixa felet tycker att texten är bra som det är, och att felrapporten i sig är felaktig. Det kan ofta behövas mer diskussion för att komma fram till en formulering som båda är nöjda med. Denna diskussions förs också på diskussionssidan.

Det som i kommentaren benämns "personalitetsprincipen" borde snarare benämnas "den aktiva
personalitetsprincipen" (jfr SOU 2002:98, avsnitt 2.3.4 och 2.3.5) 

: Mitt användande av personalitetsprincipen är konsistent med SOU 1999:42 (avsnitt 21.4), 
: och även Nationalencyklopedins definition. 

:: OK, men begreppen "den aktiva personalitetsprincipen" respektive "den passiva
:: personalitetsprincipen" används ju ändå ofta, kan man få in dem i texten på något vis?

För att markera varje nytt inlägg i diskussionen gör man en nivås indrag med de inledande :-tecknen. Till skillnad från ovanstående enkla exempel bör man även signera och datera sina inlägg (om man är inloggad görs detta enklast med teckenföljden ~~~~) så alla vet vem det är som sagt vad.

För att automatiskt få ett meddelande när någon skriver något på en diskussionssida man är intresserad av kan man klicka i "Bevaka denna sida" i samband med att man skriver sin felrapport.