Lagen.nu:Att kommentera

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fil:Edit.png Se även Användarhandledning och Stilguide om hur man skriver

Kommentarer till följande lagar är särskilt eftertraktade. Siffrorna på antalet paragrafer och ord är för att ge en fingervisning om omfattningen på arbetet med att kommentera dem. Dock: ju längre en lag är desto mindre intressant blir det att kommentera varje enskild paragraf.

Urvalet har gjorts dels utifrån besöksstatistik på lagen.nu, dels utifrån en egen bedömining om vilka lagar som är mest centrala inom olika områden.

Rättsområde Lag Antal paragrafer Antal ord
Immaterialrätt Upphovsrättslagen 117 14659
Fastighetsrätt Bostadsrättslagen 144 12917
Associationsrätt Aktiebolagslagen 853 63345
Miljörätt Miljöbalken 513 44784
Fastighetsrätt Plan- och bygglag 281 24029
Familjerätt Sambolagen 32 2693
Speciell förvaltningsrätt Hälso- och sjukvårdslagen 56 5077
Straffrätt Lagen om straff för vissa trafikbrott 8 1045
Statsrätt Regeringsformen 156 9987
Fordringsrätt Räntelagen 9 920
Speciell förvaltningsrätt Lagen om allmän försäkring 186 32758
Processrätt Konkurslagen 269 23212
Straffrätt Narkotikastrafflagen 11 1017
Arbetsrätt Diskrimineringslagen 73 5677
Associationsrätt Handelsbolagslagen 71 4196
Processrätt Utsökningsbalken 365 27439
Speciell förvaltningsrätt Polislagen 44 4250
Arbetsrätt Föräldraledighetslagen 25 2151
Speciell förvaltningsrätt Alkohollagen 109 7627
Fordringsrätt Skuldebrevslagen 32 2776
Associationsrätt Lagen om ekonomiska föreningar 182 21282
Sakrätt Samäganderättslagen 20 1292
Straffrätt Knivlagen 5 272
Arbetsrätt Semesterlagen 34 3238
Marknadsrätt Marknadsföringslagen 66 4470
Speciell förvaltningsrätt Trafikförordningen 221 22434
Arbetsrätt Arbetsmiljölagen 113 8913
Straffrätt Vapenlagen 81 5650
Kommunalrätt Kommunallagen 289 13650
Speciell förvaltningsrätt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 65 5517
Statsrätt Utlänningslagen 314 21782
Speciell förvaltningsrätt Handelsbalken 41 2433
Speciell förvaltningsrätt Abortlagen 11 449
Fastighetsrätt Fastighetsbildningslagen 266 22300
Allmän avtalsrätt Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 17 833
Speciell avtalsrätt Distans- och hemförsäljningslagen 46 4203
Speciell förvaltningsrätt Lag om offentlig upphandling 178 13878
Arbetsrätt Arbetstidslag 34 2656
Fordringsrätt Preskriptionslagen 13 735
Speciell avtalsrätt Konsumenttjänstlagen 63 5133
Speciell avtalsrätt Gåvolagen 6 597
Allmän förvaltningsrätt Förvaltningsprocesslagen 65 4729
Familjerätt Namnlagen 52 4376
Arbetsrätt Lag om offentlig anställning 47 2487
Allmän avtalsrätt Prokuralagen 6 202
Allmän avtalsrätt Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare 5 297
Allmän avtalsrätt Kommissionslagen 48 4122
Speciell avtalsrätt Lag om internationella köp (CISC) 2 9017
Sakrätt Lösöresköpslagen 4 538
Sakrätt Godtrosförvärvslagen 8 674
Sakrätt Förmånsrättslagen 20 2936
Skadeståndsrätt Trafikskadelagen 39 4393
Skadeståndsrätt Brottsskadelagen 24 1904
Skadeståndsrätt Produktansvarslagen 12 908
Skadeståndsrätt Patientskadelagen 23 1244
IT-rätt BBS-lagen 8 507
IT-rätt E-handelslagen 19 1397
IT-rätt Lagen om elektronisk kommunikation 156 12896
Immaterialrätt Varumärkeslagen 97 8516
Immaterialrätt Patentlagen 141 15923
Immaterialrätt Mönsterskyddslagen 76 7486
Immaterialrätt Firmalagen 42 4288
Fastighetsrätt Expropriationslagen 95 6829
Associationsrätt Stiftelselagen 145 13051
Associationsrätt Årsredovisningslag 158 16794
Associationsrätt Bokföringslagen 60 5123
Straffrätt Narkotikastrafflag 11 1017
Straffrätt Skattebrottslagen 19 2059
Straffrätt Smugglingslag 34 4215
Processrätt Lag om domstolsärenden 47 3439
Processrätt Lagen om skiljeförfarande 60 4683
Statsrätt Successionsordning 9 746
Statsrätt Riksdagsordningen 127 15550
Statsrätt Yttrandefrihetsgrundlagen 63 6389
Statsrätt Europakonventionen 0 44854
Allmän förvaltningsrätt Avgiftsförordning 29 1543
Speciell förvaltningsrätt Lag om kriminalvård i anstalt 91 7298
Speciell förvaltningsrätt Ordningslagen 82 6913
Speciell förvaltningsrätt Signalspaningslagen 32 2655
Marknadsrätt Konkurrenslagen 106 6873