Löftesprincipen

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den princip som säger att ett anbud är bindande för givaren från det att motparten tagit del av det tills acceptfristen gått ut eller anbudet avslagits enligt AvtL 5 § eller AvtL 6 § 1 st.

Motsatsen (att anbudsgivaren inte blir bunden förrän mottagaren accepterat anbudet), som används i exempelvis England, är kontraktsprincipen. Om anbudet utformas enligt AvtL 9 § kan man dock undvika anbudets bindande verkan.

Undantag från löftesprincipen i svensk rätt är: