Kontraheringstvång

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En lagstadga plikt att ingå avtal under vissa förutsättningar.

En näringsidkare kan genom lag få sin avtalsfrihet begränsad i vissa situationer. Exempelvis får ett försäkringsbolag som hanterar trafikförsäkringar inte vägra att sluta försäkringsavtal med en fordonsägare om försäkringstypen är obligatorisk för fordonsägaren och denne faller inom bolagets kundkrets (5 § 2 st trafikskadelagen (1975:1410)). Även när ett företag har en monopolställning kan kontraheringstvång gälla.

De bestämmelser mot olaglig diskriminering som finns i BrB 16:9 och Lagen om förbud mot diskriminering utgör ett indirekt kontraheringstvång; näringsidkaren kan bli skadeståndsskyldig, men inte direkt tvingas ingå avtal.