Konsensualavtal

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett avtal som är giltigt oavsett formen det ingåtts på.

De flesta avtal är av denna typ, vilket innebär att de är giltiga även om de upprättas i form av en muntlig överenskommelse. Det kan dock ofta vara att föredra att upprätta avtal skriftligt inte minst ur bevisfaktesynpunkt. De avtalstyper som inte är giltiga oavsett form delas upp i formalavtal och realavtal.