Kollegialitetsprincipen

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En princip inom EU-rätten som innebär dels att besluten skall fattas gemensamt, dels att alla ledamöterna i kollegiet, på ett politiskt plan, är kollektivt ansvariga för samtliga beslut som antas.

Se fallet AKZO v Commission (Mål 5/85).