Kategori:Fastighetsrätt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Regler som rör nyttjande, köp och ägande av fast egendom.

Området kan delas in i allmän fastighetsrätt, som rör regler kring köp, hyra och arrende av fastigheter (sammanfattat i jordabalken), och speciell fastighetsrätt som rör bland annat , fastighetsbildning, expropriation, miljörätt, reglerna kring fastighetsplaner med mera.

Fastighetsrätten räknas traditionellt till civilrätten, men särskilt den speciella fastighetsrättten har många offentligheträttsliga inslag. Utmärkande drag är en stark formbundenhet, större inslag av tvingande lagstiftning samt en stark ställning för publicitetsprincipen.