Köp

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett köp är en onerös förmögenhetsrättslig avtalstyp som inte har formkrav (så länge köpet inte gäller fast egendom), vilket innebär att ett köpeavtal kan ingås muntligt, vilket också är det vanligaste förutom vid stora köp eller avbetalningsköp.

De viktigaste lagarna för köp är köplagen och konsumentköplagen. Den senare ska alltid tillämpas för konsumentköp, dvs när en konsument köper från en näringsidkare i sin yrkesutövning, och den är alltid tvingande, till skillnad från den dispositiva Köplagen, som gäller annars.

Se även Konsumentköp och Kreditköp.