Insynsrätt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En rätt för den enskilde att få reda på vilken information myndigheter, företag och andra organisationer har.

Det finns tre huvudsakliga vägar att få insyn:

  • Offentlighetsprincipen (2 kap. tryckfrihetsförordningen)
  • Partsinsyn (16 § förvaltningslagen (1986:223))
  • Registerinsyn (26 § personuppgiftslagen (1998:204))