Inkomst av näringsverksamhet

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inkomst av näringsverksamhet är ett av inkomstskattelagens tre inkomstslag, de andra två är inkomst av kapital och tjänst. Juridiska personer beskattas enbart i detta inkomstslag.

För fysiska personer sker beskattning i detta inkomstslag då verksamheten bedrivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte.

Översikt över kapitel om inkomstslaget näringsverksamhet


Kapitel 13
Kapitlet sätter gränserna för vilka verksamheter som ska beskattas inom inkomstslaget näringsverksamhet.
Enligt huvudregeln ska inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet räknas till inkomstslaget näringsverksamhet (1 §).
Kapitel 14
Medan 13 kap. slår fast att inkomster och utgifter som hör till näringsverksamhet ska beskattas inom det inkomstslaget, behandlar 14 kap. hur de inkomsterna och utgifterna ska räknas ut.
Kapitel 15
I inkomstslaget näringsverksamhet ska inkomster och utgifter som hör till sådan verksamhet tas upp. Kapitel 15 behandlar vad som ska betraktas som sådan inkomst.
Kapitel 16
I inkomstslaget näringsverksamhet ska inkomster och utgifter som hör till sådan verksamhet tas upp. Kapitel 16 behandlar vad som ska betraktas som sådan utgift.