Hyresnämnd

(Omdirigerad från Hyresnämnden)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister som rör bostäder och lokaler och kan avgöra flertalet av dessa tvister genom beslut. T.ex. kan nämnden fatta beslut om överlåtelse av hyreskontrakt enligt 12 kap. 34-37 §§ jordabalken.

Vilka tvister som kan komma i fråga framgår av 4 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Jämför arrendenämnd.

Se även