Högsta förvaltningsdomstolen

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den högsta av de allmänna förvaltningsdomstolarna enligt 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Högsta förvaltningsdomstolen är prejudikatinstans det vill säga prövar huvudsakligen mål som har värde för rättstillämpningen. Domstolen hette tidigare Regeringsrätten.