God man

Hoppa till navigering Hoppa till sök

God man används ofta som beteckning på person som utses att bevaka annans rätt. Sådan god man kan utses enligt

  • 3 § eller 8 § samäganderättslagen
  • 11 kap 1 § föräldrabalken
  • 4 kap 3 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
  • 2 § Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Två gode män ska utses enligt