Giftorätt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En makes framtida rätt i den andre makens egendom.

Enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken ska varje make råda över sin egendom och svara för sina skulder. Det innebär att en makes äganderätt inte påverkas av äktenskap eller registrerat partnerskap. Däremot har makarna en ömsesidig rätt att dela varandras giftorättsgods vid äktenskapets upplösning.

En makes enskilda egendom omfattas inte av giftorätt och ingår därför inte i bodelningen om inte makarna är överens om det.