Garantläran

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förutsättningar för straffrättsligt ansvar vid passivitet.

Grundregeln inom straffrätten är att endast den som begått en aktiv handling kan dömas till ansvar för det brott som handlingen medfört. Enligt garantläran kan dock även den som är overksam, och genom denna overksamhet inte förhindrat exempelvis en skada, dömas till ansvar i vissa situationer:

  1. Det fanns en lagstadgad plikt att ingripa - exempelvis en förälders plikt att enligt FB 6:2 tillse sitt barn.
  2. Det fanns en avtalsmässig plikt att ingripa - exempelvis stadgar en badvakts anställningsavtal att denne ska ingripa vid behov.
  3. Det fanns en plikt att ingripa på grund av tidigare handlande - om en person framkallat en fara för någon kan denne bli skyldig att avvärja faran.