Franzén-metoden

(Omdirigerad från Franzen metoden)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudregeln är att enskilda inte direkt kan vända sig till EU-domstolen med en begäran om förhandsbesked, endast domstolar kan göra detta (vilket följer av art 267 FEUF).

Om en enskild anser att nationella regler strider mot EU-rätten kan denne bryta mot den nationella regeln för att tvinga fram ett åtal i den nationella domstolen som sedan kan begära en förhandsprövning i EU-domstolen.

Se Franzén (Mål C-189/95).