Fastställelsetalan

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En talan för att slå fast om ett visst rättsförhållande föreligger.

En fastställellelsetalan kan väckas för att avgöra huruvida ett visst rättsförhållande består, om ovisshet råder om detta och denna ovisshet är till nackdel för käranden ("denna länder käranden till förfång", RB 13:2). Yrkandet får inte gälla rättsfrågor i allmänhet, och inte heller ett rent faktiskt förhållande.