Faktiskt fel

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett fel som främst rör egendomens fysiska skick.

Detta kan delas upp i subjektiva (konkreta) och objektiva (abstrakta) fel. Subjektiva är sådana fel som följer av det enskilda avtalet och objektiva är sådana fel som föreligger när egendomen avviker från vad köparen normalt kan förvänta sig.