Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt

(Omdirigerad från FEUF)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det fördrag (allmänt förkortat FEUF) som närmare reglerar EU:s befogenheter och institutioner. Det kompletteras av Fördraget om Europeiska Unionen (FEU)

Länkar

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt