Förvaltare

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En företrädare för en person som saknar rättslig handlingsförmåga.

En förvaltare företräder en person som pga sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller liknande, har mist sin egen rättsliga handlingsförmåga. Förvaltaruppdraget behöver inte gälla alla alla ekonomiska angelägenheter, utan kan inskränkas till exv ett banktillgodohavande. Rätten avgör frågor om förvaltarskap enligt FB 11:8.

Jämför: Förmyndare, God man.