Förmånsrättsordning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den ordning i vilken fordringsägare (borgenärer) får betalt från en gäldenär som gått i konkurs.

En fordran (skuld) kan vara förknippad med en viss förmånsrätt. När en gäldenär går i konkurs sker detta vanligtvis för att det inte finns pengar nog att betala alla skulder. Det är därför viktigt att veta i vilken ordning de olika fordringarna ska betalas.

I allmänhet betalas fordringar i följande ordning:

  1. Massafordran
  2. Fordringar med särskild förmånsrätt
  3. Fordringar med allmän förmånsrätt
  4. Oprioriterade fordringar

Inom varje förmånsrättstyp finns inbördes prioriteringsregler, och det finns även undantag från ovanstående turordning. Närmare regler finns i förmånsrättslagen (1970:979).