Författning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En skriven rättsregel (eller samling av rättsregler) som tillkommit på rätt sätt.

I Sverige ingår alla lagar och övriga förordningar i Svensk författningssamling. En lag är en författning som är antagen av riksdagen, förordningar kan däremot antagas av regeringen eller enskilda myndigheter, om de har rätt bemyndigande. En författning kan identifieras med årtal och nummer, exv 1960:729. Hur kungörande av författningar går till är beskrivet i Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar.

Begreppet författning används även som synonym för ett lands konstitution (grundlag)