Fördraget om Europeiska Unionen

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det fördrag (allmänt förkortat FEU) som reglerar EU:s grundläggande konstruktion och mål. Det kompletteras av fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF)

Länkar

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska Unionen