Effektivitetsprincipen

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Principen innebär att de rättigheter som följer av gemenskapsrätten inte får vara praktiskt taget omöjliga eller alltför svåra att utöva i praktiken.

Se fallet Levez (Mål C-326/96).