Diskussion:Substitution

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag

det förhållandet att en avtalspart inträder i den dittillsvarande avtalspartens ställe. Substitution kan ske genom en bestämmelse i exvis en fullmakt. Med substitution menas gäldenärsbyte vilket måste godkännas av borgenären i ett fordringsrättsligt förhållande. En gäldenär som är skyldig pengar kan sålunda inte överlåta sin skuld till någon annan om inte borgenären godkänner detsamma.

Tack för förslaget, men beskriver inte definitionen två olika saker (utbytande av avtalspartner, respektive utbytande av gäldenär)? Det senare skulle jag snarare benämna cession. Den första delen är dessutom ord för ord identisk med beskrivningen ur Juridikens termer (Bergström mfl). --Staffan Malmgren 21 mars 2010 kl. 19.45 (UTC)