Diskussion:Ställningsfullmakt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Felrapport

"slags norm för hur man grukar göra" Gissar att det är "brukar" det ska stå.

Felrapport

På sidan om ställningsfullmakt, finns ett enkelt stavfel. brukar har blivit grukar.Tack för en jättebra sida!


Sedvänja för den yrkeskategori som fullmäktigen representerar. För att ta reda på den brukar man ta in yttranden från branschsammanslutningar och liknande organisationer och försöka fastställa någon slags norm för hur man grukar göra.

Felrapport

Vänligen se följande textavsnitt:

Citat: [...]Problemet är att fastställa fullmäktigens behörighet man då det inte finns något tydligt dokument eller liknande som mot tredje man [...]

Ska vara [...]Problemet är att fastställa fullmäktigens behörighet m e n då det inte finns något tydligt dokument eller liknande som mot tredje man [...]


Mvh Läsaren