Diskussion:SFS/1987:230

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Felrapport

Fil:Info.png Den här texten skulle behöva fixas enligt följande:

Ang bodelning under bestående äktenskap jämlikt 9:1 andra st.

En bodelning görs inte för att klara ut vem som äger vad.

Bodelningen görs för att kunna föra över egendom från ena maken till den andra, ofta från mannen till hustrun. Om mannen t ex driver riskfylld rörelse kan viss värdefull egendom skyddas genom att bodela den till hustrun och sedan skydda den genom att göra den till enskild egendom genom äktenskapsförord.Förfarandet är också vanligt i de fall där mannen gift om sig och vill minska tidigare barns arvsrätt till förmån för barn och hustru i det nya äktenskapet.En enkel bpt och bodelning kan se ut så här. Mannen äger företag 1 000´, konstsamling 1 000´,villa 1 000´, sommarställe 500´ och lösöre 500´. I bodelningen tillskiftas hustrun villa, sommarställe och lösöre. Hennes egendom blir enskild. En ny anmälan till tingsrätten kan följas av ny bodelning i vilken hon tillskiftas konstsamlingen som görs till enskild egendom.

Denna invändning behöver begrundas. --Staffan Malmgren (diskussion) 15 april 2015 kl. 15.14 (CEST)

Felrapport

Fil:Info.png Den här texten skulle behöva fixas enligt följande:

--4. En make får inte heller utan den andra makens samtycke avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods. Detta gäller dock ej, om mål om äktenskapsskillnad pågår och maken har förvärvat egendomen efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Är DET FEL ATT PUNKREN 4 är så?

Är felet att siffran 4 i uttrycket "enligt 2 § första stycket 2--4" inte är länkad? Detta är iaf ett fel, men i den automatiska lagrumsigenkänningen. --Staffan Malmgren (diskussion) 15 april 2015 kl. 15.14 (CEST)