Diskussion:SFS/1958:637

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Felrapport

21 § 10 kap har en kommentar: "Paragrafen innehåller inte formkrav utan snarare praktiska råd .." Jag anser att det inte fins något som styrker att detta är ett praktisk råd. Snarare är detta ett formkrav för att säkerställa identiteten på vittnena. Ordet böra är ett gammalt ord som vid tiden då lagen skrevs tolkades som "skall".

Jag tror kommentaren är korrekt, jfr Karnovkommentaren (Göran Håkansson): "Bestämmelserna är inga formföreskrifter utan praktiska anvisningar, för att ge ledning vid den bevisprövning som blir nödvändig vid en eventuell klandertalan" --Staffan Malmgren (diskussion) 16 maj 2016 kl. 14.32 (CEST)

Felrapport

Ärvdabalken 6 kap 4 § kommentar 2 Här är boet värt 60000 och gåvan 50000 totalt 110000 Laglotten bör vara 55000. Då gåvan understiger testamentslotten bör gåvomottagaren få hälvten av laglotten pluss gåvan och andra parten får sin laglott