Diskussion:Olaga hot

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag

Hot kan vara ett hot som man vill hota ngn med hot är nt bra i samhelet

Förslag

Olaga hot

Olaga hot är allt hot mot en person oavsett ålder när man muntligt uttalar ex Jag ska spöä ihjäl någon /dig Jag ska mörda dig ocv All form av hot som är inriktad att skada en annan personligen fysiskt,psykiskt ,ekonomiskt eller annat sätt ska klassas in som olaga hot

Mvh Tuija Osipoff [personuppgifter borttagna --Staffan Malmgren]

Förslag

Person X uppträder på ett sätt som får person Y att känna sig illa till mods, hotad. Person X uttrycker missnöje, avaktsamhet och tar avstånd från personen och dennes handling i fråga.

Till exempel:


Jag diskuterar med en person om en meningsskiljaktighet, det uppstår motsättningar. Person X tar fram en kniv och säger "du ska dö din jävel" person Y tar illa vid sig och uppfattar detta som ett hot. Olaga hot.

Förslag på definition av hot

Hot = Gärning som utförs mot någon med syfte att framkalla fruktan hos den/de mot vilken den riktas

Förslag

Olaga hot är när man hotar någon annan. Om att t.ex. döda personen

Tack för alla förslag, har nu skrivit en kort beskrivning med hänvisning till Alexanders utförliga kommentar till BrB 4:5 --Staffan Malmgren 9 oktober 2011 kl. 14.31 (CEST)