Diskussion:Officialprövning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag

En myndighets eller domstols prövning av en fråga som den själv har väckt. D.v.s. en fråga som inte måste ha åberopats av någon enskild part för att prövas utan där domstolen eller myndigheten efter fritt skön får anse frågan vara uppe till prövning. När domstolen eller myndigheten utför en officialprövning så sägs den handla ex officio.

Tack för förslaget, det är infört i något omskriven version. --Staffan Malmgren 6 mars 2010 kl. 11.24 (UTC)